Zorgvuldig advies vermogensopbouw… Adviseur moet af van klassieke Asset Allocatie!

Kluwer, augustus 2016 Artikel in Vakblad Financiële Planning

Vermogende particulieren zijn op zoek naar rendement in een renteloze wereld. In hun zoektocht staan zij open voor alternatieven, naast de traditionele beleggingsmix. In hoeverre wordt rekening gehouden met alle vermogensbestanddelen en welke invloed hebben alternatieve beleggingscategorieën op het risicoprofiel van de belegger? Naast het opnemen van de traditionele beleggingen (aandelen, obligaties, spaargeld) zijn er alternatieven zoals: vastgoed, grondstoffen, private equity, hedgefondsen maar ook kunst, antiek- en ander verzamelingen, classic cars, te verhuren onroerend goed, vakantiewoning, edelmetalen. Wordt er de vermogensopstelling en de asset allocatie en risicoprofielbepaling hiermee rekening gehouden? Is er voldoende zicht, overzicht en inzicht bij de belegger (en de adviseur)? Dit keer geef ik samen met Ramón Wernsen MFP, FFP, CFP®, ook zelfstandig financieel planner, trainer, consultant en auteur, onze visie over hoe adviseurs om kunnen gaan met vermogen en de verdeling over diverse beleggingsmogelijkheden.

Download het gepubliceerde artikel in pdf: Artikel 2016 08 VFP Asset Allocatie