Zorgvuldig advies vermogensopbouw…Provisieverbod

Kluwer, januari 2015 Artikel door  San Lie, Hoofd Research Morningstar Benelux en Robert van Beek

Met de introductie van het provisieverbod op beleggingsfondsen per 1 januari 2014 is de beleggingswereld  volop in beweging gekomen. In Nederland hebben directe betalingen (van klant aan dienstverlener) de plaats ingenomen van de zogenaamde retrocessies en retourprovisies. Perverse prikkels zouden zo worden weggenomen volgens de overheid.  Businessmodellen van de financiële sector zijn veranderd of nog in verandering. De cruciale vraag is of de klant – die steeds meer eigen verantwoordelijkheid moet nemen over zijn financiële toekomst – nu beter af is? Wat brengt de toekomst?

 

Download hier artikel in pdf Artikel 2015 01 VFP Provisieverbod