Beleggingsstatuut

Waarom schrijven we dit samen?

Een beleggingsstatuut:

1) Legt concrete doelstellingen en afspraken vast met één of meer banken, vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs die de beleggingen uitvoeren.

2) Gaat veel verder dan de standaard risicoprofielen waar veel instellingen helaas nog steeds mee werken.

3) Duidelijke afspraken voorkomen miscommunicatie, teleurstellingen en emoties.

4) Waarin wilt u beleggen, waarom, wat zijn uw opnames maar ook wat wil je zeker NIET dat er met je geld gebeurt.

5) Is een framework waarin consistent beleggingsbeleid wordt vastgelegd afgestemd op duidelijke doelstelling(en).

6) Er wordt concreet omschreven hoe in strategisch, tactisch en operationeel opzicht beleggingen onderdeel uitmaken van de portefeuille. Welke verdeling is gewenst? Wat voor rendement en welk risico? Actief, passief of eventueel door een combinatie van beide?

Een Beleggingsstatuut is een raamwerk op basis van je wensen en doelstellingen waarin duidelijk ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden staan. En wie, wat, hoe en wanneer rapporteert. Het beleggingsstatuut maakt het mogelijk om te checken of alles conform de afspraken verloopt en of eventueel bijsturing nodig is.

.

Back To Top