Where to live? (1) Onroerend goed en belastingen VFP Vakblad Financiële Planning

Bij vermogensplanning speelt belastingheffing, de vermogensrendementsheffing, mede door de lage rente en in het rendementsvraagstuk een belangrijke rol. Belastingen hebben immers een negatieve invloed op het rendement en dus uiteindelijk ook of de doelstellingen uit het financiële plan gerealiseerd kunnen worden. De vraag bij klanten en adviseurs is of…

Provisieverbod wat merkt de klant?

Zorgvuldig advies vermogensopbouw…Provisieverbod Kluwer, januari 2015 Artikel door  San Lie, Hoofd Research Morningstar Benelux en Robert van Beek Met de introductie van het provisieverbod op beleggingsfondsen per 1 januari 2014 is de beleggingswereld  volop in beweging gekomen. In Nederland hebben directe betalingen (van klant aan dienstverlener) de plaats ingenomen…

Beste Belegger: Wat betekent 2016 voor JOU?

Elke maand een nieuwe column in VFB Beste Belegger Deze maand: Niet terugkijken maar vooruitdenken! Download: VFB-BesteBelegger-01-2016 januari column blz_99

Wat betekent de rente echt voor mij?

Wat betekent de lage rente echt voor mij? U moet inmiddels steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen over uw financiële toekomst. De rente staat laag en misschien moet u iets doen. Maar misschien ook niet! De negatieve rente zorgt voor vragen die op het bordje van financial planner terecht komen. Wat brengt de…

Beste Belegger: Robo advies

Elke maand een nieuwe column in VFB Beste Belegger Deze maand: Over Robo advies, MiFID vragenlijsten, REAL LIFE! Download BesteBelegger november 2015

Zorgvuldig advies vermogensopbouw

Als we praten en communiceren over risico, rendement en kosten… Kluwer, september 2015 artikel door Maaike Tienkamp, www.iexgeld.nl en Robert van Beek Hoe helpt u een klant bij het maken van de beste beleggingskeuze? Op de vooravond van MiFID II   geven we financieel planners en adviseurs die met vermogen…